SYSTEM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE NIE DZIAŁA!

Obecny i stosowany od lat, ten sam model ochrony zwierząt skoncentrowany jest na gromadzeniu zwierząt w schroniskach. Wszyscy skierowali siły i środki na walkę ze skutkami zamiast na walkę z przyczynami problemu. Efektem takiego działania są: stale rosnąca liczba bezdomnych zwierząt, gigantyczny wzrost wydatków na ten cel, liczne zjawiska patologiczne: adopcje donikąd, masowe uśmiercanie zwierząt i wiele innych.

Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest kompleksowy program, uwzględniający bezpłatne kastracje i znakowanie zwierząt właścicielskich, edukację oraz zmiany w funkcjonowaniu samego systemu sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

KASTRUJEMY BEZDOMNOŚĆ

Tylko kastracja zwierząt, które mają swoich opiekunów sprawia, że nie rodzi się ich niechciane potomstwo, które trafia do schronisk, umiera przywiązane do drzewa lub ginie pod kołami samochodów. Tylko idąca w parze z tym edukacja i rozwiązania systemowe mogą realnie zmienić sytuację bezdomnych zwierząt, a docelowo zlikwidować problem bezdomności.

Program KASTRUJEMY BEZDOMNOŚĆ może w ciągu 3 lat zmniejszyć liczbę bezdomnych zwierząt w Polsce nawet o 50%!
Dlatego właśnie podjęliśmy dialog  z władzami gmin powiatu wrocławskiego  i aby pomóc im w realizacji zadań ustawowych związanych z gminnym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i przygotowaliśmy projekt skutecznej walki z bezdomnością na 2021r , który obejmuje w szczególności:

  • rejestrację i chipowanie zwierząt
  • sterylizację i kastrację
  • tymczasowy azyl dla bezdomniaków
  • pomoc weterynaryjną i behawioralną
  • adopcję zwierząt

Mieszkańcy gminy Czernica! 

W dniu 10.03.2021r w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2021 r. został w końcu uruchomoniony plan sterylizacji i kastracji zwierząt, który  realizowany będzie poprzez:

1) wykonywanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy w lecznicach weterynaryjnych, z którymi Gmina zawrze umowę. Sterylizacji lub kastracji poddawane będą koty dostarczone do zakładów leczniczych przez społecznych opiekunów kotów;

2) wykonywanie dobrowolnych i bezpłatnych zabiegów sterylizacji kotek, należących do osób zamieszkałych w Gminie:
a) objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy,
b) emerytów,
c) rencistów;

Jeśli więc widzisz problem i chcesz pomóc – SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!:

Pomożemy wyłapać wolno żyjące koty , dowieźć na zabieg sterylizacji i po okresie rekonwalescencji – wypuścić z powrotem na miejsce bytowania.

Jeśli dokarmiasz wolno żyjące koty podpowiemy  Ci jak zostać Społecznym Opiekunem Kotów, dzięki czemu będziesz mógł skorzystać z bezpłatnej sterylizacji gminnej oraz od gminy otrzymasz karmę dla zwierząt.

  • regulamin programu sterylizacji kotów Czernica 2021 – pobierz
  • wniosek o sterylizacjęl który należy przedłożyć w gminie – pobierz
  • wniosek o status SOK ( Społecznego Opiekuna Kotów) , który należy przedłożyć w gminie- pobierz